Общи условия

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Еконт по избор до офис или до адрес. При изпращане на вашата поръчка от наша страна, ще получите потвърдителен имейл,

при доставка до офис ще получите съобщение на посочен телефон за връзка, а до адрес куриерът ще се обади преди доставката.

цени на доставката при плащане с наложен платеж:
- доставка до офис на Еконт: от 4.90 лв до 6.90 лв в зависимост от стойността на наложения платеж
- доставка до адрес: от 6.90лв до 11.90лв в зависимост от стойността на наложения платеж  и населеното място .


Продуктите ни се изработват индивидуално за всеки клиент и замени не могат да се правят. Пратките се изпращат с "преглед преди заплащане" и рекламации не се приемат след получаване на пратката от куриер или офис на Еконт. Повече информация ще откриете в настоящите общи условия. В случай, че не сте съгласни с тях, молим да не използвате услугите на уеб сайта www.buhalmugs.com.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Сублистар" ЕООД, наричано по-долу "BUHALMUGS.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://buhalmugs.com/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

"Сублистар" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204901179, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, БУЛ. Княз Борис I 31, имейл адрес: buhalmugs@gmail.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://buhalmugs.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://buhalmugs.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „BUHALMUGS.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "BUHALMUGS.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „BUHALMUGS.COM”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от „BUHALMUGS.COM” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2.(1) „BUHALMUGS.COM” e електронен магазин, достъпен на сайта https://buhalmugs.com/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от BUHALMUGS.COM” стоки.
(2) Стоките, предлагани от „BUHALMUGS.COM“ са напълно индивидуализирани спрямо поръчката на Потребителя и не са предварително произведени. Дизайните, представени на сайта са примерни и могат да бъдат променяни спрямо Вашите желания и интереси.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3 (1) „BUHALMUGS.COM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://buhalmugs.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „BUHALMUGS.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при извършване на поръчката. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от „BUHALMUGS.COM”.

Чл. 4 (1) „BUHALMUGS.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на извършена поръчка - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). Във формата, попълвана от Потребителя при извършване на поръчка, „BUHALMUGS.COM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “BUHALMUGS.COM” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „BUHALMUGS.COM” събира и използва информацията  за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени).

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

ПОРЪЧКА
Чл. 6 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „BUHALMUGS.COM”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „BUHALMUGS.COM” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „BUHALMUGS.COM”  на посочен от Вас имейл.
(3) При липса на наличност от дадена стока „BUHALMUGS.COM“ си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 7 (1) За извършване на успешна поръчка, Потребителят преминава през следните стъпки:
1. Избира вида на продукта
2. При избор на тениска натиска  "Таблица с Размерите" , за да види размерите в сантиметри и да определите точния размер. За керамична чаша – избира цвета на чашата чрез падащо меню „цвят“.
3. Добавя стоката в количката и за да завърши поръчката, натиска бутон „Приключване на поръчката“.
4. Попълва си данните (две имена, имейл, телефон за връзка, офис на ЕКОНТ или  адрес).
5. Натиснете бутона "ПОРЪЧВАНЕ" , за да финализирате поръчката.

(2) При завършване на поръчката се визуализира надпис: "Поръчката Ви беше приета успешно!".
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ
Чл. 8 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „BUHALMUGS.COM” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 9 „BUHALMUGS.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 10 (1) „BUHALMUGS.COM” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила.Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 11 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 12 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://buhalmugs.com/ е възможно плащане чрез наложен платеж.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 13 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 14 „BUHALMUGS.COM” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “BUHALMUGS.COM”.

ДОСТАВКА
Чл. 15 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://buhalmugs.com/ .
(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „BUHALMUGS.COM” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(3) „BUHALMUGS.COM“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(4) В случай че Потребителят е поръчал стока, която не е взел или приел от куриера, той дължи обезщетение на „BUHALMUGS.COM“ за направените разноски. Срокът на престой на пратка в офис на Еконт е 7  работни дни от датата на получаване, а разносът до адрес се осъществява  2 пъти. Ако Потребителят не приеме пратката в тези срокове, BUHALMUGS.COM  си запазва правото да откаже по нататъшни поръчки от този Потребител.
Чл. 16 (1) Доставките се осъществяват от 24 до 48 часа след завършване на поръчката или в зависимост от графика за доставки на куриерската фирма до съответното населено място.
(2). При извънредни обстоятелства „BUHALMUGS.COM” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 17 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

Чл. 18  Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 19 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 20 „BUHALMUGS.COM” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 21 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя каквито са всички стоки  в онлайн магазина BUHALMUGS.COM

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок)

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 22 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Потребителят няма право на рекламация, ако е поръчал размер тениска, който не е подходящ за него. Всички размери за всички видове тениски може да се намерят на линк  : Размери на тениски

Чл. 23 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 24 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 25 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „BUHALMUGS.COM“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 26 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава чрез посочения имейл.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
    2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
    3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 27 „BUHALMUGS.COM“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
Чл. 28 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 29 „BUHALMUGS.COM” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 30 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „BUHALMUGS.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 33 Органите, регулиращи дейността на „BUHALMUGS.COM“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 34 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 35 (1) „BUHALMUGS.COM” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „BUHALMUGS.COM” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 36 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
(заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
Извършване на услугата в съответствие с договора
Отбив от цената
Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

0
Остават ти още 50.00лв. до безплатна доставка BG !
Вашата количка е празна!

Изглежда, че все още не сте добавили артикули в количката си.

Разгледайте продуктите

☀️Лятно намаление - 40% !🏃Бързо, количествата са ограничени!

X